Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering består av kartlegging av ergonomiske forhold og gjennomgang av arbeidsoppgavene og faren for belastningsskader relatert til disse.

En ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassene vil kunne bidra til å bedre arbeidsstillinger og hindre belastningsskader på grunn av feil sittestilling, uheldig bruk av datautstyr mm.

En fysioterapeut fra oss kan ta en gjennomgang av alle arbeidsplassene for å bidra til at den enkelte unngår feilbelastninger.

I etterkant av individuell gjennomgang utarbeides en samlerapport med forslag til tiltak. Vi viser også øvelser som den enkelte kan gjøre for å redusere allerede oppståtte belastninger.

 

Legg igjen en kommentar