Ny Giv – raskere tilbake

Ny Giv er et tilbud for langtidssykemeldte eller andre som står i fare for å bli sykemeldt.

  • 12 ukers program
  • Gruppestørrelse 10-15 deltakere fra samme eller flere bedrifter
  • Kartleggingsamtale med fysioterapeut i starten av prosjektet
  • Aktivitet (1 time) som er tilpasset gruppen 1 gang i uken i 12 uker
  • Den enkelte blir fulgt opp ca. hver 4.uke for å sikre optimal tilpasning.
  • Refleksjontema ca. hver 3 uke i forbindelse med aktiviteten – om kosthold, ergonomi, treningslære og stressmestring mm.
  • Hvilke fysiske aktiviteter gruppen ønsker å teste ut bestemmes underveis.
  • Aktiviteten kan gjennomføres i bedriftens lokaliteter dersom det er hensiktsmessig og mulig. Det kan også gjennomføres delvis ute i naturen og delvis på treningssenter.

Legg igjen en kommentar