Helén Botnevik

Daglig leder / Bedriftsrådgiver Førevar AS
botnevik@forevar.no

Utdannelse og kurs
– Arbeids- og organisasjonspsykologi delfag 1 og 2 ved UIB
– Bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI
– Arbeids og organisasjonspsykologi ved Rogalandforsk
– Deltaker i Innovasjon Norge sitt fyrtårnprogram 2010-2011
– Styreledelse og mye mer

Annen erfaring:
Daglig leder og eier i emblar as, utvikling av bedrifter gjennom:
– Ledertrening for mellomlederne
– Samtalepartner for daglig leder og styrer i utviklingsprosesser
– Daglig leder innen EDB-/økonomistyringsbransjen.
– Økonomisjef ved Kunsthøgskolen i Bergen ved oppstart.
– Økonomi- og personalsjef ved bransjeforskningsinstituttet for tekobransjen i Norge.

STYREVERV:
Erfaring fra bedrifter i ulike bransjer, herunder:
– Helse – gjennom sykehusdrift (Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus as)
– Miljøarbeid – gjennom renovasjon og avfallshåndtering (BIR Bedrift as/TH Paulsen as)
– Nær oljestrømmen – gjennom en elektro- og mekanisk utstyrsleverandør til offshoremarkedet (SEC as)
– I tillegg innen veterinærbransjen, eiendomsutvikling og treningsbransjen – Back to Start.

Interesser og hobbyer
– Arrangere kultur- og refleksjonsreiser
– Barnebarn er et eventyr
– Kulturopplevelser
– Familie og venner

Comments are closed.